Panasonic - Industrielinqs Whitepaper:
Industrie en energiesector versmelten
De meesten van u zullen al hebben opgemerkt dat er een stille revolutie aan de gang is. Om klimaatverandering een halt toe te roepen, moeten we anders met onze grondstoffen en energiebronnen omgaan. Het goede nieuws is dat de energie- en grondstoffentransitie elkaar kunnen versterken als de industrie en energiewereld samenwerken. Daarvoor zal de industrie wel meer moeten overstappen op elektrische processen. Integratie van de twee werelden is alleen mogelijk door intensieve dataverzameling en uitwisseling.

De redactie van Industrielinqs heeft geanalyseerd hoe deze energie- en grondstoffen-intensieve omgevingen het beste uit beide werelden kunnen halen. In opdracht van Panasonic is hierover een whitepaper over geschreven.

We wensen u veel leesplezier.

Gelieve uw contactgegevens in te vullen om de whitepaper te downloadenwaaronder het ontvangen van informatie, door Panasonic conform diens Privacy en Cookie Beleid. Ik kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken.